Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Prestige Koffie heeft als doel, een overzichtelijk koffie en thee arrangement aan te bieden aan de consument. Bij deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens van klanten die zich verbinden aan Prestige als consument. Tenslotte verwerken wij persoonsgegevens van de bezoekers van onze website.

 

Met die persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. We verwerken én beveiligen ze met de grootste zorg. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dat doen. Ook geven we aan welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

 

De regels over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een stukje informatie over een persoon. Met één of meerdere van deze stukjes kan iemand direct of indirect worden geïdentificeerd. U kunt hierbij denken aan naam, adres en contactgegevens. Maar ook gegevens waar u minder snel aan denkt zijn persoonsgegevens. Zoals een IP-adres of bankrekeningnummer. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van het doel waarvoor het noodzakelijk is dat wij de persoonsgegevens gebruiken.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een taak van algemeen belang te kunnen uitvoeren.

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij verschillende doelen:

  • Om uw bestelling op het juiste adres af te leveren
  • Om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te kunnen verbeteren.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met andere partijen. Als u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, gebruiken wij hiervoor uw mailadres.

 

Plaatsen we cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Op onze websites gebruiken wij alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

 

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en beveiligen gegevens goed. Dat doen we onder meer door maatregelen te nemen om te voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden of verloren gaan. Ook geven we alleen geautoriseerde personen inzage in en toegang tot persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben op basis van hun functie en beroep zich te houden aan de verplichting tot geheimhouding.

 

Welke rechten heeft u?

Wij houden alles graag transparant. Betrokkenen hebben een aantal privacyrechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Deze rechten kunnen ook bij ons uitgeoefend worden. Een verzoek kan worden ingediend om:

 

  • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Persoonsgegevens te laten wijzigen als wij ze verkeerd of onvolledig hebben geregistreerd;
  • Gegevens te verwijderen, voor zover we niet verplicht zijn om ze te bewaren. Verwijdering is bijvoorbeeld mogelijk als de verwerking op basis van toestemming gebeurt en die toestemming ingetrokken wordt;
  • De verwerking van gegevens te beperken;
  • Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens in behandeling te nemen.

Een verzoek kan alleen schriftelijk gedaan worden via onderstaande contactgegevens. Binnen vier weken krijgt u van ons een reactie. Het is mogelijk dat we u daarbij vragen om u te legitimeren. Als we meer tijd nodig hebben hoort u dat ook binnen vier weken.

 

Wilt u een klacht indienen?

We doen ons uiterste best om zorgvoldig met uw privacy om te gaan. Heeft u toch een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Vindt u dat we niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Of bent u niet tevreden met de reactie op uw vraag om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of klachten over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u contact opnemen met:

 

Prestige Koffie

 

 

Aannames zijn bevestigd door GUH [AT2]